Gecontroleerde stikstofafgifte
met biostimulanten voor
een efficiënter gebruik
van nutriënten
HF NutrinoPro 10L z logo

Door de steeds strenger wordende stikstofnormen en hoge kunstmestprijzen wordt een effectieve stikstofvoeding van gewassen nog belangrijker. Dit vraagt om nieuwe en efficiënte oplossingen om de toegediende stikstof optimaal te benutten. Nutrino Pro speelt hier perfect op in. Nutrino Pro is een gewasveilige stikstofbladmeststof met gecontroleerde afgifte over een periode van meerdere weken. Nutrino Pro is uniek door de combinatie van de verschillende stikstofvormen met de twee biostimulanten Pidolzuur en R100®.  Dit zorgt voor een zeer hoog rendement van de toegediende stikstof. Daarmee is Nutrino Pro de ‘overtreffende trap’ van vloeibare stikstofbemesting via het blad, als het gaat om de hoge benutting en tegelijk het verlagen van stressreacties in de plant.

Nutrino Pro levert 95% NUE

Met de Nutrient Use Efficiency (NUE) wordt gemeten hoe efficiënt een plant een bepaalde voedingsstof kan benutten. De 95% NUE van Nutrino Pro wordt bereikt door de unieke combinatie van stikstof met gecontroleerde afgifte en de twee krachtige biostimulanten: 

Pidolzuur

Pidolzuur is een signaalstof die de stikstofopname en de omzetting naar aminozuren verbetert. Het zorgt voor stabiele groei en een hogere opbrengst in zowel gezonde omstandigheden als bij stress.

R100®

R100® versnelt en verbetert de opname van de in Nutrino Pro aanwezige magnesium. Het geeft ook een boost aan de cytokinine-niveaus in plantenweefsels, met als gevolg een verhoogde celdelingsactiviteit en versnelde groei. 

Daarom Nutrino Pro!

Efficiënter dan traditionele bodemmeststoffen

Nutrino Pro is doorgaans 5-7 keer efficiënter dan traditionele stikstof-bodemmeststoffen. 20L Nutrino Pro (= 6 kg N) vervangt 30-40 kg/ha N die via bodemmeststoffen wordt toegediend.

Hogere NUE

Nutrino Pro geeft 17-23% hogere NUE (Nutrient Use Efficiency) in
proeven met wintertarwe.

Opbrengstverhoging

Nutrino Pro geeft bijv. in mais gemiddeld 0,94 t/ha opbrengstverhoging
bij een toepassing in het 8-bladige stadium.

Regenvast in 60 minuten

Nutrino Pro is regenvast in slechts 60 minuten en heeft een
uitstekende gewasveiligheid.

Verkrijgbaar in 10 en 1.000 liter verpakking

Nutrino Pro is verkrijgbaar in een 10 liter can en in een 1000 liter IBC.

Meer informatie?

Wil je nog meer informatie over Nutrino Pro?
Neem dan contact op met je gewasbeschermings-
leverancier of download de uitgebreide brochure.