Veld met uien

Proefresultaten zaaiuien (ruggenteelt) 2023

Locatie: Colijnsplaat Zeeland
Grondsoort: Zeeklei
Uienras: Hyway
Uitgevoerd door: UIKC i.o.v. Agro Centrum
Verlaging stikstofgift:
50%
Meeropbrengst: 1% (502 kg/ha) – opbrengstbepaling na droging

Tekengebied 1 100

Systeem bemestingsproef in uien - UIKC 2023 (netto opbrengst in kg/ha)

Tabel zaaiuien 2

Proefresultaten consumptieaardappelen 2023

Locatie: Wijster (Drenthe)
Grondsoort: Zand
Aardappelras: Festien
Uitgevoerd door: HLB
Pootdatum:
22 mei
Meeropbrengst: 5% (2,7 ton/ha)

Aardappelen 2023 1 100

Opbrengst

Aardappelen 2023 2 100

Financieel resultaat

Meerkosten in kilo's 2.690 kg/ha (5,0%)
Meerkosten* voor de teler ca. € 120/ha
Financiële meeropbrengst ca. € 540/ha (bij €0,20/kg)
Rendement ca. € 420/ha (350%)

* meegespoten met de Phytophthora bespuiting dus eigenlijk geen extra arbeids- of machinekosten.

Logo HLB Pay off RGB

Resultaten demo aardappelen 2023

Locatie: Lage Zwaluwe (Noord Brabant)
Grondsoort: Zeeklei
Aardappelras: Excellency

Uitgevoerd door: Alliance
Meeropbrengst: 5.521 kg/ha en €1.921/ha o.b.v. 0,30 €/kg met 16% premie voor betere schil-kwaliteit (beide objecten) = 0,30 x 1,16 = 0,348 €/kg

Aardappelen proef Alliance2023 1 100

Vóór het poten is ca. 30 m3 drijfmest toegepast.Daarna is kort voor frezen 100 kg/ha ureum korrel meegegeven.

Opbrengst/ha in kg en in €

Aardappelen proef Alliance2023 2 100
Alliance

Proefresultaten consumptieaardappelen 2022

Locatie: Overloon (Noord-Brabant)
Grondsoort: Zand
Aardappelras: Fontane
Uitgevoerd door: Eurofins (de Bredelaar)
Pootdatum:
21 april
Meeropbrengst: 3,2% (2,3 ton/ha)

Aardappelen 2022 1 100

Opbrengst (ton/ha)

Aardappelen 2022 2 100

Maatsortering

Aardappelen 2022 3 100
Peer2

Proefresultaten peren 2022

Locatie: Enspijk
Grondsoort: Rivierklei
Ras: Conference
Uitgevoerd door: Asperico R&D
Meeropbrengst: 11% (4,0 ton/ha = 3.000 €/ha)

Opbrengst maatsortering Perenproef 2022 (kg/ha en €/ha)

Tabel peren nieuw

Meer informatie?

Wil je nog meer informatie over Nutrino Pro?
Neem dan contact op met je gewasbeschermings-
leverancier of download de uitgebreide brochure.